EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВІЙСЬКОВИХ ВИТРАТ
В. Г. Панченко, Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.13

УДК: 338.984: 339.972: 338.22

JEL: E6, E10, E12, E13, H72

В. Г. Панченко, Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВІЙСЬКОВИХ ВИТРАТ

Анотація

Стаття присвячена систематизації висновків існуючих наукових досліджень з виявлення макроекономічних ефектів військових витрат, і зокрема їхнього впливу на потенціал економічного зростання з тим, аби довести їхню обмеженість на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин та фундаментальних змін у способах підтримки миру і інформаційно-технологічної домінанти політики в сфері безпеки і оборони. В разі, якщо витрати на оборону фінансуються через зростання податків, це призведе до зниження приватних заощаджень і відтак збільшить внутрішню (національну) відсоткову ставку, що витіснить приватні інвестиції. Порівняно підходи представників класичної і неокласичної шкіл, а також кейнсіанців на питання впливу військових витрат на економічне зростання. Встановлено, що при виявленні макроекономічних ефектів військових витрат: класики апелювали до проблеми інвестицій-заощаджень (з акцентом на ролі процентної ставки); неокласики — до сукупної пропозиції, наслідків витіснення приватних інвестицій, проблеми зайнятості у взаємозалежності із проблемою скорочення випуску; кейнсіанці ставили в центр наукової дискусії проблеми стимулювання сукупного попиту, а відтак розглядали військові витрати як такі, що здатні стимулювати попит, збільшувати купівельну спроможність і національний випуск. Встановлено, що серед наявних досліджень превалюють ті, хто стоїть на теоретичному базисі неокласиків. Відтак найрозповсюдженішими є висновки про те, що: витрати на оборону негативно впливають на зростання економіки; за ситуації, коли витрати на оборону фінансуються за рахунок запозичень, відбувається зростання внутрішньої (національної) відсоткової ставки, оскільки попит на внутрішні кошти, величина яких є постійною, збільшиться; таке витіснення приватних інвестицій призводить до скорочення сукупної пропозиції, а відтак і до скорочення зайнятості та випуску. Проілюстровано механізм прийняття рішень на національному рівні щодо використання обмежених ресурсів та технологій за допомогою кривої виробничих можливостей для оборонної продукції (для потреб національної безпеки) та цивільної продукції (державне та приватне споживання та інвестиції). Визначено, що щойно робиться спроба вийти за межі встановлення простих причинно-наслідкових зв’язків у термінах «зростання-скорочення», «посилення-послаблення» шляхом включення до теоретичного моделювання розгляду питання підтримки миру та форм реалізації воєн нового покоління з врахуванням цілого комплексу їхніх випливів та продукованих ними ефектів — від демографічних до екологічних, що, за різних комбінацій останніх результуються в проблемі продовольчій (проблемі голоду), проблемі бідності й соціальної поляризації (з посиленням загрози зростання потоків мігрантів, спричинених як військовими конфліктами, так і продукованими ними екологічними катастрофами, що позначаються, серед іншого, на загостренні проблеми санітарії, а відтак — зростанні витрат на превентивні заходи щодо стримання розповсюдження хвороб та епідемій), проблемі технологічного розриву та проблемі інформаційної безпеки, питання встановлення макроекономічних ефектів військових витрат постає комплексною проблемою, що вимагає крос-дисциплінарних досліджень. Встановлено, що в умовах деформації формального й фактичного наповнення поняття «війна», а відтак способів її упередження й зростання витрат на підтримання миру, розглянуті підходи не відповідають сучасним запитам на достовірність отриманих теоретичних висновків.

Ключові слова: макроекономічні ефекти; економічне зростання; оборонна продукція; цивільна продукція; оборонні витрати.

Література

1. Калдор М. Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную эпоху / пер. с англ. А. Апполонова, М. Дондуковского; ред. перевода А. Смирнов, В. Софронов. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. – 416 с.
2. Люткене Г. Современные концепции войны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/sovremennye-kontseptsii-voiny
3. Павленко І.О. Світоглядні характеристики суб’єктів миру та війни / І.О. Павленко. – З.: Наддніпрянщина. – 2015. – 325 с.
4. Duffield M. Post-modern conflict: warlords, post-adjustment states and private protection / М. Duffield // Journal of Civil Wars. – 1998. – Vol. 1. – P. 65-102.
5. Резникова Н.В. Проблемы глобальной макроэкономической взаимозависимости / Н.В. Резникова // Modern Science — Moderní věda. — Praha. — Česká republika, Nemoros. – 2016. – № 2. – P.52-55.
6. Іващенко О. А. Феномен фіскального федералізму в контексті цілей макроекономічної політики: роль податково-бюджетних регуляторів / О. А. Іващенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2014. – Вип. 7. – С. 91-98.
7. Smil V. Global Catastrophes and Trends. The Next 50 Years / V. Smil. – London: LonThe MIT Press Cambridge, Massachusetts, 2008. – 320 рр.
8. Mueller J. The Remnants of War / J. Mueller. – Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004. – 272 pp.
9. Іващенко О.А. Перспективи трансформації торговельних відносини України в контексті становлення нових центів стратегічного партнерства / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 6-11.
10. Іващенко О.А. Неозалежність української економіки як прояв викликів економічній безпеці: перспективи структурної трансформації та макроекономічної стабілізації / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 4–8.
11. Wijeweera A. Military spending and economic growth in Sri Lanka: A time series analysis / A. Wijeweera, M. J. Webb // Defence and Peace Economics. – 2009. – Vol. 20(6). – P. 499-508.
12. Özsoy O. Defence spending and the macroeconomy: The case of Turkey / O. Özsoy // Defence and Peace Economics. – 2008. – Vol. 19(3). – P. 195-208.
13. Lee C. C. Do defence expenditures spur GDP? A panel analysis from OECD and Non-OECD countries / C. C. Lee, S. T. Chen // Defence and Peace Economics. – 2007. – Vol. 18(3). – P. 265-280.
14. Bas M. A. Military spending, investment and economic growth: Relaxing the linearity assumption / M. A. Bas // Working Papers in the Language Sciences at the University of Rochester. – 2005. – P. 1–36.
15. Cuaresma J. C. A non-linear defence-growth Nexus? Evidence from the US economy / J. C. Cuaresma, G. Reitschuler // Defence and Peace Economics. – 2004. – Vol. 15(1). – P. 71–82.
16. Halicioglu F. Defense spending and economic growth in Turkey: An empirical application of new macroeconomic theory / F. Halicioglu // Review of Middle East Economics and Finance. – 2004. – Vol. 2(3). – P. 193-201.
17. Abu B. S. Government expenditures, military spending and economic growth: Causality evidence from Egypt, Israel and Syria / B. S. Abu, Q. A. Abu // Journal of Policy Modelling. – 2003. – Vol. 25(6–7). – P. 567–583.
18. Atesoglu H. S. Defense spending promotes aggregate output in the United States: Evidence from cointegration analysis / H. S. Atesoglu // Defence and Peace Economics. – 2002. – Vol. 13(1). – P. 55–60.
19. Chowdhury A. R. A causal analysis of defense spending and economic growth / A. R. Chowdhury // The Journal of Conflict Resolution. – 1991. – Vol. 35(1). – P. 80–97.
20. Kollias C. A panel data analysis of the nexus between defence spending and growth in the European Union / C. Kollias, N. Mylonidis, S. Paleologou // Defence and Peace Economics. – 2007. – Vol. 18(1). – P. 75–85.
21. Yildirim J. Military expenditure and economic growth in Middle Eastern countries: A dynamic panel data analysis / J. Yildirim, S. Selami, Ö. Nadir // Defence and Peace Economics. – 2005. – Vol. 16(4). – P. 283-295.
22. Dakurah A. H. Defense spending and economic growth in developing countries: A causality analysis / A. H. Dakurah, S. P. Davies, R. K. Sampath // Journal of Policy Modelling. – 2001. – Vol. 23(6). – P. 651–658.
23. Dunne J. P. Defence Spending and Economic Growth in South Africa: A Supply and Demand Model / J. P. Dunne, E. Nikolaidou, A. Roux // Defence and Peace Economics. – 2000. – Vol. 11(4). – P. 573-585.
24. Benoit E. Defense and Economic Growth in Developing Countries / E. Betoit. – Boston, MA: Heath and Co., Lexington Books, 1973. – 326 pp.
25. Chletsos M. Defence Spending and Growth in Greece 1974-90: Some Preliminary Econometric Results / M. Chletsos, C. Kollias // Applied Economics. – 1995. – Vol. 27. – P. 883-890.
26. Lim D. Another look at Growth and Defence in Developed countries / D. Lim // Economic Development and Cultural Change. – 1983. – Vol. 31(2). – P. 377-384.
27. Smith J. S. Does defense spending really promote aggregate output in the United States? / J. S. Smith, M. H. Tuttle // Defense and Peace Economics. – 2008. – Vol. 19(6). – P. 435-447.
28. Murdoch J. The Impact of Defence and Non-Defence Public Spending on Growth in Asia and Latin America / J. Murdoch, C. R. Pi, T. Sandler // Defence and Peace Economics. – 1997. – Vol. 8. – P. 205-224.
29. Sezgin S. Country Survey X: Defence Spending in Turkey / S. Serzin // Defence and Peace Economics. – 1996. – Vol. 8. – P. 381-409.
30. Mintz A. Defense Expenditures, Economic Growth, and the ‘Peace Dividend: A Longitudinal Analysis of 103 Countries / A. Mintz, R. T. Stevenson // Journal of Conflict Resolution. – 1995. – Vol. 39. – P. 283-305.
31. Mintz A. Theories of budgetary tradeoffs / A. Mintz, R. T. Stevenson // Journal of Public Budgeting Accounting & Financial Management. – 1995. – Vol. 7(4). – P. 586-612.
32. Alexander W. R. J. The impact of defence spending on economic growth: A multi-sectoral approach to defence spending and economic growth with evidence from developed economies / W. R. J. Alexander // Journal Defence Economics. – 1990. – Vol. 2(1). – P. 39-55.
33. Anwar M. A. Defense Spending-Economic Growth Nexus: A Case Study of Pakistan / M. A. Anwar, Z. Rafique, S. A. Joiya // Pakistan Economic and Social Review. – 2012. – Vol. 50(2). – P. 163-182.
34. Dunne J. P. Military spending investment and economic growth in small industrialising economies / J. P. Dunne, E. Nikolaidou, R. Smith // The South African Journal of Economics. – 2002. – Vol. 70(5). – P. 789-790.
35. Pieroni L. Military expenditure and economic growth / L. Pieroni // Defence and Peace Economics. – 2009. – Vol. 20(4). – P. 327-339.
36. Faini R. Defense Spending, Economic Structure, and Growth: Evidence Among Countries and Over Time / R. Faina, P. Annez, L. Taylor // Economic Development and Cultural Change. – 1984. – Vol. 32. – P. 187-198.
37. Karagol E. The relationship between external debt, defence expenditures and GNP revisited: The case of Turkey / E. Karagol // Defence and Peace Economics. – 2006. – Vol. 17(1). – P. 47-57.
38. Knight M. The Peace Dividend: Military Spending Cuts and Economic Growth / M. Knight, N. Loayza, D. Villanueva // IMF Staff Papers. – 1996. – P. 1-44.
39. Wendt A. The agent structure problem in international relations theory / A. Wendt // International Organization. – 1987. – Vol. 41 (3). – P. 335-370
40. Рубцова М.Ю. Порівняльна та конкурентна переваги в міжнародному бізнесі: теоретико-методологічні підходи до пошуку їхнього синтезу [Електронний ресурс] / М.Ю. Рубцова, Н.В. Резнікова // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2016. – № 8. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3516/3188
41. Філіпенко А.С. Міждисциплінарна методологія: базові принципи / А.С. Філіпенко [Електронний ресурс] // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018. – №13. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3283/2959
42. Резнікова Н. В. Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин / Н. В. Резнікова. – К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», 2017. – 540 с.
43. Резнікова Н. В. Боргові важелі макроекономічної взаємозалежності: канали впливу на економічне зростання / Н. В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 13. – С. 5–11.
44. Резнікова Н. В. Нові контури боргової залежності: тригери кризових проявів в умовах глобальної взаємозалежності / Н. В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 15. – С. 5–12.

V. Panchenko, N. Reznikova, O. Ivashchenko

THEORETICAL APPROACHES TO IDENTIFYING EFFECTS FROM MILITARY SPENDING: A CRITICAL REVIEW

Summary

The article is devoted to systematization of the conclusions found in the existing studies aiming to identify macroeconomic effects from military spending, in particular their impact on the potential of economic growth, in order to demonstrate its limited capacities at the present-day phase of the development of international relations, the radically changing ways for support of peace and the dominance of information technology in the security and defense policies. When military spending is financed through tax increase, the private savings will be reduced, entailing growth in the internal (domestic) interest rate, with the subsequent crowing out of private investment. The approaches of classical, neo-classical and Keynesian schools to the issue of impact of military spending on economic growth are compared. It is revealed that in identifying macroeconomic effects from military spending, the classical school focused on the problem of investment and savings (with emphasis on the role of interest rate); the neo-classical school puts emphasis on the total supply, effects from the crowing out of private investment, the problem of employment in relation with the problem of reduction in the output; the Keynesians who build scientific debate of this problem on stimulation of the total demand consider military spending as one capable to push up the demand, increase the purchasing capacity and the domestic output. It is revealed that the existing studies are dominated by arguments built on theoretical foundations of the neo-classical school. Hence, the most widespread research conclusions are as follows: military spending has negative impact on economic growth; in the situation when military spending is financed by loans, the internal (domestic) interest rate is growing, because the demand for internal funds, which stock is constant, will increase; this crowding out of private investment, shrinking the total supply, will reduce the employment and the output. The mechanism for national decision-making on use of limited resources and technologies is illustrated by the curve of production capacities for defense products (for needs of national security) and civil products (government and private consumption and investment). It is shown that once an effort is made to move beyond setting elementary causalities in terms of “growth-reduction” or “strengthening-easing” and includes the problem of peace support and forms of new generation of warfare with due account to the array of their impacts and effects – from demographic to environmental ones, various combinations of which bring about the food problem (starvation problem), the problem of poverty and social polarization (with the increasing threat of the waves of migrants, caused by military conflicts and environmental disasters generated by them, which, inter alia, aggravates the sanitation problem, boosting thereby expenditure on preventive actions to contain deceases or epidemics), the problem of technology gap and the problem of information security – the issue of indentifying macroeconomic effects from military spending appears as a complex problem requiring cross-disciplinary studies. It is revealed that in the conditions when the formal and actual meaning of the notion “war” is distorted, with methods of its prevention deformed and peace support spending boosted, the analyzed approaches will not meet the modern demand for reliable theoretical conclusions.

Keywords: macroeconomic effects; economic growth; defense goods; nondefense goods; defense costs.

References

1. Kaldor, M. (2015), Novyye i staryye voyny: organizovannoye nasiliye v global'nuyu epokhu [New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era], Izdatel'stvo Instituta Gaydara, Moskva, Rossiya
2. Lutken, G. (2011), “Modern concepts of war”, available at: http://www.dissercat.com/content/sovremennye-kontseptsii-voiny (Accessed 18 Sep 2019)
3. Pavlenko, I. (2015), Svitohlyadni kharakterystyky sub’yektiv myru ta viyny [World outlook characteristics of the subjects of peace and war], Naddnipryanshchyna, Zaporizhzhya, Ukraine.
4. Duffield, M. (1998), “Post-modern conflict: warlords, post-adjustment states and private protection”, Journal of Civil Wars, vol. 1, pp. 65-102.
5. Reznikova, N. (2016), “Challenges of global macroeconomic interdependence”, Modern Science – Moderní věda, vol. 2, pp. 52–55..
6. Ivashchenko, O. (2014), “The phenomenon of fiscal federalism in the context of macroeconomic policy objectives: the role of fiscal regulators”, Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu, vol. 7, pp. 91–98.
7. Smil, V. (2008), Global Catastrophes and Trends. The Next 50 Years, LonThe MIT Press Cambridge, Massachusetts, London, UK.
8. Mueller, J. (2004), The Remnants of War, Cornell University Press, Ithaca, NY, US.
9. Ivashchenko, O. and Reznikova, N. (2015), “The Prospects of Ukraine's Trade Relations' Transformation in Context of Growing Economic Power of Developing Countries as New Centers of Strategic Partnership”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 6-11.
10. Ivashchenko, O. and Reznikova, N. (2016), “Neo-Dependence of the Ukrainian Economy as a Manifestation of Challenges to Economic Security: Prospects of Structural Transformation and Macroeconomic Stabilization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 4–8.
11. Wijeweera, A. and Webb, M. J. (2009), “Military spending and economic growth in Sri Lanka: A time series analysis”, Defence and Peace Economics, vol. 20, no. 6, pp. 499-508.
12. Özsoy, O. (2008). “Defence spending and the macroeconomy: The case of Turkey”, Defence and Peace Economics, vol. 19, no. (3), pp. 195-208.
13. Lee, C. C. and Chen, S. T. (2007), “Do defence expenditures spur GDP? A panel analysis from OECD and Non-OECD countries”, Defence and Peace Economics, vol. 18, no. 3, pp. 265-280.
14. Bas, M. A. (2005), “Military spending, investment and economic growth: Relaxing the linearity assumption”, Working Papers in the Language Sciences at the University of Rochester, pp. 1–36.
15. Cuaresma, J. C. and Reitschuler, G. (2004), “A non-linear defence-growth Nexus? Evidence from the US economy”, Defence and Peace Economics, vol. 15, no. 1, pp. 71–82.
16. Halicioglu, F. (2004), “Defense spending and economic growth in Turkey: An empirical application of new macroeconomic theory”, Review of Middle East Economics and Finance, vol. 2, no. 3, pp. 193-201.
17. Abu, B. S. and Abu, Q.A. (2003), “Government expenditures, military spending and economic growth: Causality evidence from Egypt, Israel and Syria”, Journal of Policy Modelling, vol. 25, no. 6–7, pp. 567–583.
18. Atesoglu, H. S. (2002), “Defense spending promotes aggregate output in the United States: Evidence from cointegration analysis”, Defence and Peace Economics, vol. 13, no. 1, pp. 55–60.
19. Chowdhury, A. R. (1991), “A causal analysis of defense spending and economic growth”, The Journal of Conflict Resolution, vol. 35, no. 1, pp. 80–97.
20. Kollias, C., Mylonidis, N. and Paleologou, S. (2007), “A panel data analysis of the nexus between defence spending and growth in the European Union”, Defence and Peace Economics, vol. 18, no. 1, pp. 75–85.
21. Yildirim, J., Selami, S. and Nadir, Ö. (2005), “Military expenditure and economic growth in Middle Eastern countries: A dynamic panel data analysis”, Defence and Peace Economics, vol. 16, no. 4, pp. 283-295.
22. Dakurah, A. H., Davies, S. P. and Sampath, R. K. (2001), “Defense spending and economic growth in developing countries: A causality analysis”, Journal of Policy Modelling, vol. 23, no. 6, pp. 651–658.
23. Dunne, J. P., Nikolaidou, E. and Roux, A. (2000), “Defence Spending and Economic Growth in South Africa: A Supply and Demand Model”, Defence and Peace Economics, vol. 11, no. 4, pp. 573-585.
24. Benoit, E. (1973), Defense and Economic Growth in Developing Countries, Heath and Co., Lexington Books, Boston, MA, US.
25. Chletsos, M. and Kollias, C. (1995), “Defence Spending and Growth in Greece 1974-90: Some Preliminary Econometric Results”, Applied Economics, vol. 27, pp. 883-890.
26. Lim, D. (1983), “Another look at Growth and Defence in Developed countries”, Economic Development and Cultural Change, vol. 31, no. 2, pp. 377-384.
27. Smith, J. S. and Tuttle, M. N. (2008), “Does defense spending really promote aggregate output in the United States?”, Defense and Peace Economics, vol. 19, no. 6, pp. 435-447.
28. Murdoch, J., PI, C. R. and Sandler, T. (1997), “The Impact of Defence and Non-Defence Public Spending on Growth in Asia and Latin America”, Defence and Peace Economics, vol. 8. – P. 205-224.
29. Sezgin, S. (1996), “Country Survey X: Defence Spending in Turkey”, Defence and Peace Economics, vol. 8, pp. 381-409.
30. Mintz, A. and Stevenson, R. T. (1995), “Defense Expenditures, Economic Growth, and the ‘Peace Dividend: A Longitudinal Analysis of 103 Countries”, Journal of Conflict Resolution, vol. 39, pp. 283-305.
31. Mintz, A. and Stevenson, R. T. (1995), “Mintz A. Theories of budgetary tradeoffs”, Journal of Public Budgeting Accounting & Financial Management, vol. 7, no. 4, pp. 586-612.
32. Alexander, W. R. J. (1990), “The impact of defence spending on economic growth: A multi-sectoral approach to defence spending and economic growth with evidence from developed economies”, Journal Defence Economics, vol. 2, no. 1, pp. 39-55.
33. Anwar, M. A., Rafique, Z. and Joiya, S. A. (2012), “Defense Spending-Economic Growth Nexus: A Case Study of Pakistan”, Pakistan Economic and Social Review, vol. 50, no. 2, pp. 163-182.
34. Dunne, J. P., Nikolaidou, E. and Smith, R. (2002), “Military spending investment and economic growth in small industrialising economies”, The South African Journal of Economics, vol. 70, no. 5, pp. 789-790.
35. Pieroni, L. (2009), “Military expenditure and economic growth”, Defence and Peace Economics, vol. 20, no. (4), pp. 327-339.
36. Faini, R., Annez, P. and Taylor, L. (1984), “Defense Spending, Economic Structure, and Growth: Evidence Among Countries and Over Time”, Economic Development and Cultural Change, vol. 32, pp. 187-198.
37. Karagol, E. (2006), “The relationship between external debt, defence expenditures and GNP revisited: The case of Turkey”, Defence and Peace Economics, vol. 17, no. 1, pp. 47-57.
38. Knight, M., Loayza, N. and Villanueva, D. (1996), “The Peace Dividend: Military Spending Cuts and Economic Growth”, IMF Staff Papers, pp. 1-44.
39. Wendt, A. (1987), “The agent structure problem in international relations theory”, International Organization, vol. 41, no. 3, pp. 335-370
40. Rubtsova, M. and Reznikova, N. (2016), “Comparative and competitive advantages in international business: theoretical and methodological approaches to the search for their synthesis”, International Relations. Series “Economic Sciences”, [Online], vol. 8, available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3516/3188 (Accessed 20 Sep 2019)
41. Philipenko, A. S. (2018), “Interdisciplinary methodology: basic principles”, International Relations. Series “Economic Sciences”, [Online], vol. 13, available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3283/2959 (Accessed 24 Sep 2019)
42. Reznikova, N. (2017), Hlobal'ni problemy svitovoho hospodarstva i mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn [Global problems of the general government and international economic problems], TOV «Vydavnytstvo «Konsul'tant», Kyiv, Ukraine.
43. Reznikova, N. (2016), “Debt levers of macroeconomic interdependence: channels of influence on economic growth”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 5–11.
44. Reznikova, N. (2016), “New contours of debt dependence: triggers of crisis manifestations in conditions of global interdependence”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 5–12.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 3380

Відомості про авторів

В. Г. Панченко

директор Агентства розвитку Дніпра

V. Panchenko

Director of Dnypro Development Agency

ORCID:

0000-0002-5578-6210


Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, професор,професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-2570-869X


О. А. Іващенко

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

ORCID:

0000-0002-8490-778X

Як цитувати статтю

Панченко В. Г., Резнікова Н. В., Іващенко О. А. Критичний аналіз теоретичних підходів до встановлення макроекономічних ефектів військових витрат. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7432 (дата звернення: 19.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.13

Panchenko, V., Reznikova, N. and Ivashchenko, O. (2019), “Theoretical approaches to identifying effects from military spending: a critical review”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7432 (Accessed 19 Jun 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.