EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Ю. Б. Забалдіна

Знайдено документів: 3

№11, 2019

Ю. Б. Забалдіна

к. е. н., доц., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет

Т. П. Дупляк

к. е. н., доц., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет

А. М. Клімова

к. пед. н., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет

Н. О. Роскладка

д. е. н., доц., професор кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ СПОЖИВЧОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ В ТУРИЗМІ

Y. B. Zabaldina

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics

T. P. Dupliak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics

A. M. Klimova

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics

N. O. Roskladka

Doctor of Science, Associate Professor, Professor of Tourism and Recreation Department,Kyiv National University of Trade and Economics

FORMATION OF CONSUMER LOYALTY PROGRAMS IN TOURISM

№12, 2018

Т. П. Дупляк

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

В. Г. Жученко

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Ю. Б. Забалдіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ

T. P. Dupliak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

V. G. Zhuchenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Y. B. Zabaldina

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

STRATEGIC PLANNING METHODOLOGICAL APPROACHES OF TOURISM DESTINATION DEVELOPMENT

№11, 2013

Ю. Б. Забалдіна

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського торговельно-економічного університету

СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ: АПРІОРНИЙ ТА АПОСТЕРІОРНИЙ ПІДХОДИ

Y. Zabaldina

PhD, Kyiv national trade-economic University

MARKET SEGMENTATION OF THE TOURIST DESTINATIONS: A PRIORI AND A POSTERIORI APPROACHES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"